Lis

21

Substancje chemiczne, substancje łatwopalne, różnego rodzaju gazy, nawet produkty biobójcze, potrzebują odpowiedniego środka transportu. Jednocześnie, taki transport, obostrzony jest przepisami, które mają regulować oraz nadzorować ten specyficzny rodzaj działalności. Jednocześnie, celem tych przepisów, jest nadzór nad bezpieczeństwem przewozu, gdyż mogą one oddziaływać zarówno na samego przewoźnika, oraz na wszystkie osoby, które mogłyby mieć styczność z daną substancją. W przepisach tych, uwzględniono ponadto również wpływ na środowisko naturalne, oraz oczywiście jak postępować w sytuacjach zagrożenia. Widać więc, że transport towarów niebezpiecznych, jest bardzo specyficzną działalnością. Postępując zgodnie z nimi, można prowadzić transport materiałów niebezpiecznych, można z sukcesem prowadzić go na terenie całej Europy. Należy jednak pamiętać, że trzeba dopełniać również i inne przepisy. Wszystkie one są niezbędne, gdyż dopuszczają do transportu materiałów niebezpiecznych firmy, które są w stanie zrealizować, niekiedy bardzo wysokie wymagania, również te dotyczące REACH, czy GHS. Dzięki temu, jest on bardziej bezpieczny, gdyż znajduje się we właściwych rękach osób, świadomych z ewentualnego niebezpieczeństwa. Aby jednak otrzymać takie zharmonizowane przepisy, potrzeba było czasu oraz szeregu rozporządzeń. Wcześniej bowiem, istniały pewne rozbieżności w definiowaniu tego co było uznawane za preparat, bądź substancję, jak również problemem była ich klasyfikacja.

Podobne wpisy: