Maj

16

Zaczął się czas rocznych rozliczeń podatkowych. Do 30 kwietnia każdy, kto osiągał dochody w poprzednim roku musi się z nich rozliczyć składając zeznanie roczne we właściwym urzędzie skarbowym. Wiele osób nie wie, że może samemu zdecydować, na co pójdzie część jego podatku. Każdy podatnik może, bowiem przekazać 1% swojego podatku na tak zwaną organizację pożytku publicznego. To nic nie kosztuje, bo nie wiąże się z zwiększeniem kwoty do zapłaty ani ze zmniejszeniem zwrotu podatku, jakie mogą wyniknąć podczas wypełniania zeznania rocznego. Procedura przekazania 1% jest bardzo prosta i zajmuje tylko chwilę. A mianowicie podczas wypełniania zeznania rocznego należy w części zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” (różne pozycje w zależności od rodzaju zeznania podatkowego) wpisać numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę, która stanowi 1% podatku należnego zaokrągloną od pełnych dziesiątek groszy w dół. Możemy również określić szczegółowy cel naszej darowizny (konkretną ochotniczą straż pożarną, konkretne dziecko na leczenie, którego chcemy przeznaczyć nasz podatek). Możemy również zdecydować się na przekazanie wybranej OPP naszych danych (imię, nazwisko i adres), aby mogła zidentyfikować swoich darczyńców. Wystarczy tylko wypełnić pole „Cel szczegółowy 1%” oraz zaznaczyć pole „Wyrażam zgodę”. Pola te znajdują się poniżej wniosku o przekazanie 1%. Wykaz wszystkich OPP wraz z ich numerami w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS można znaleźć na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/.

Nasza kwota może wydawać nam się niska, ale proszę pamiętać, że w Polsce musi rozliczyć się, co roku kilkanaście milionów podatników. Jeśli chociaż część z nich przekaże swoją część podatku to wiele organizacji charytatywnych zostanie zasilonych ogromnym zastrzykiem gotówki, dzięki której będą mogły realizować swoje cele. Proszę o tym pamiętać wypełniając swoje zeznanie podatkowe.

Podobne wpisy: